Tuyển dụng

TUYỂN KTV , NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

A - TUYỂN DỤNG KTV SPA CHĂM SÓC DASpa Thùy Dương Xứ Nghệ - P 2011- G5 - Five Star garden - 460 Khương Đình - Thanh Xuân- Hà Nội Có nhu cầu tuyển 02 KTV Chăm sóc da đi làm...

A - TUYỂN DỤNG KTV SPA CHĂM SÓC DASpa Thùy Dương Xứ Nghệ - P 2011- G5 - Five Star garden - 460 Khương Đình - Thanh Xuân- Hà Nội Có nhu cầu tuyển 02 KTV Chăm sóc da đi làm...

video

FACEBOOK